Βαφές Παντζουριών

Η εταιρία B&P χρησιμοποιεί μηχανισμούς παντζουριών της εταιρίας ROTO. Η ROTO, πιστή στις αρχές της ολικής ποιότητος φρόντισε ώστε συνολικά το πρόγραμμα μηχανισμών παντζουριών ROTO  FENTRO να προστατεύεται αποτελεσματικά έναντι των επιδράσεων που προέρχονται από το περιβάλλον, είτε αυτές προκαλούνται από την μόλυνση του περιβάλλοντος είτε από τοπικά περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά όπως επί παραδείγματι οι παραθαλάσσιες περιοχές και τα νησιά.  Έτσι, ειδικά για την Ελλάδα με τα χιλιόμετρα των ακτών και τα χιλιάδες νησιά καθίσταται ιδιαιτέρως χρήσιμη αυτού του είδους  η προστασία.

Η ROTO χρησιμοποιεί ως μέθοδο βαφής την ηλεκτροστατική βαφή πούδρας, η οποία σήμερα αποτελεί την πιο εξελιγμένη μορφή βαφής μεταλλικών επιφανειών. Ως τρόπο δε  βαφής  επέλεξε να βάφονται όλα τα μέρη του μηχανισμού μεμονωμένα ώστε να υπάρχει πλήρης προστασία ακόμη και σε περιπτώσεις οριακών ρυθμίσεων των μηχανισμών .

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Περιοχές συνεργασίας

Νησιά Αιγαίου | Νησιά Ιονίου | Αττική | Μαγνησία