Πιστοποιήσεις ποιότητας στα προϊόντα της B&P

Είναι σημαντικό πλεονέκτημα το γεγονός ότι μια ελληνική εταιρία κατασκευής ξύλινων κουφωμάτων διαθέτει κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας, όπως αυτές της εταιρίας μας. Η Β&P δεν ισχυρίζεται απλώς ότι παράγει ποιοτικά προϊόντα. Μπορεί και το τεκμηριώνει!

Πιστοποίηση  ISO

 

Η B&P πιστή στη δέσμευση προς τους πελάτες της για την συνεχή βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής των προϊόντων της, έθεσε ως στόχο την τελειοποίηση του παραγόμενου προϊόντος. Εξασφάλισε για την παραγωγική της διαδικασία, τις προδιαγραφές του συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001:2015  Q-CERT.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας διασφαλίζει τον σωστό καταμερισμό των εργασιών αλλά και της γνώσης σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη που απαρτίζουν τον ζωντανό ιστό της εταιρίας όπως ορθές πρακτικές της διοίκησης, το έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό, ο σύγχρονος μηχανολογικός εξοπλισμός κ.α.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ C.E

H εταιρία B&P παρέχει τα προϊόντα της με τη σήμανση των αυστηρών προδιαγραφών που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σήμανση C.E σημαίνει ότι τα προϊόντα μας πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN 14351-1:2010. Οι απαιτήσεις του προτύπου επιτεύχθηκαν χάρη στις κορυφαίες επιδόσεις που εξασφάλισαν τα προϊόντα μας στον πιο έγκυρο εργαστηριακό έλεγχο του Ινστιτούτου  PFB ROSENHEIM Germany.

Σύμφωνα με τους ελέγχους του ινστιτούτου οι πόρτες και τα παράθυρα της εταιρίας μας έλαβαν τις ανώτερες τιμές υδροστεγανότητας KLASSE 9A , ανεμοπερατότητας 4 ,ηχομόνωσης και θερμομόνωσης συγκρινόμενη ακόμη και με μεγάλους οίκους του εξωτερικού.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Περιοχές συνεργασίας

Νησιά Αιγαίου | Νησιά Ιονίου | Αττική | Μαγνησία